TOP APP AWARD 2020

TOP APP Award je nezávislé ocenění nejlepších mobilních aplikací v Česku a na Slovensku, které poskytuje velkým společnostem a jejich klientům unikátní zpětnou vazbu na kvalitu mobilních aplikací.TOP APP AWARD 2020

TOP APP Award je nezávislé ocenění nejlepších mobilních aplikací v Česku a na Slovensku, které poskytuje velkým společnostem a jejich klientům unikátní nezávislou zpětnou vazbu na kvalitu mobilních aplikací.

VÝSLEDKY 2020

V bankovním a telekomunikačním odvětví byly jako nejlepší aplikace roku 2020 v České a Slovenské republice vyhodnoceny:

Bankovnictví

ČR

 

1.místo
KB Mobilní banka
Komerční banka, a.s.

 

2.místo
My Air
Airbank a.s.

 

3.místo
MONETA Smart Banka
MONETA Money Bank, a.s.

Bankovnictví

SR

1.místo
Tatra banka
Tatra banka, a.s.

2.místo
365.bank
365.bank

3.místo
SmartBanking
Československá obchodná banka, a.s.

Telekomunikace

ČR & SR

1.místo
Můj Vodafone
Vodafone Czech Republic a.s.

 

2.místo
Můj T-Mobile
T-Mobile Czech Republic, a.s.

 

3.místo
Moje O2
O2 Czech Republic a.s.Bankovnictví ČR

1. místo

KB Mobilní banka

Komerční banka, a.s.

2. místo

My Air

Air Bank a.s.

3. místo

MONETA Smart Banka

Moneta Money Bank, a.s.Bankovnictí SR

1. místo

Tatra banka

Tatra banka, a.s.

2. místo

365.bank

365.bank, a.s.

3. místo

SmartBanking

Československá obchodná banka, a.s.Telekomunikace ČR & SR

1. místo

Můj Vodafone

Vodafone Czech Republic a.s.

2. místo

Můj T-Mobile

T-Mobile Czech Republic, a.s.

3. místo

Moje O2

O2 Czech Republic a.s.

Podívejte se na kompletní seznam hodnocených aplikací.

VIZE

TOP APP Award

vize

Prostřednictvím TOP APP Award chceme dlouhodobě přispívat ke zlepšení zákaznické zkušenosti a digitalizaci v klíčových oblastech ekonomiky.

Od roku 2015 benchmarkujeme a zlepšujeme aplikace pro naše klienty. V roce 2020 jsme začali oceňovat nejlepší aplikace veřejně, abychom ukázali, které z nich byly v uplynulém roce nejlepší.

Pomocí TOP APP Auditu srovnáváme výkonnost aplikací s nejlepšími hráči ve světě. Pravidelně procházíme více než 700 mobilních aplikací od nejúspěšnějších hráčů na digitálním trhu a porovnáváme je s hodnocenými aplikacemi. Následně tvoříme strategie rozvoje mobilních aplikací pro klienty, čímž přispíváme k rozvoji digitalizace ekonomiky.

METODIKA

Co je TOP APP Award?

TOP APP Award je nezávislé ocenění mobilních aplikací v oblastech bankovnictví a telekomunikace na českém a slovenském trhu.

Na základě TOP APP Auditu, který se skládá z téměř 40 kritérií, porovnáváme aplikace a dokážeme seřadit mobilní aplikace od nejlepších k nejhorším. 

Váha jednotlivých kritérií v TOP APP Auditu je dána pravidelným kvantitativním uživatelským výzkumem, ve kterém hodnotíme důležitost jednotlivých kritérii z pohledu uživatele. Tento přístup umožňuje objektivně zhodnotit i komplexní mobilní aplikace z bankovního sektoru.

Jak se měří?

Pomocí TOP APP Auditu hodnotíme 4 oblasti zákaznické cesty (Acquisition, Usage, Value a Profitability) v celkem 37 kritériích. Všechna kritéria jsou jasně měřitelná a odrážejí jak efektivně, jednoduše, rychle a uživatelsky přívětivě, dokáže uživatel aplikací splnit svoje požadavky.

Zákaznická cesta začíná akvizicí (Acquisition) uživatele do mobilní aplikace, která by měla být pro zákazníka procesem snadným, pochopitelným a zároveň rychlým. Následují základní funkce a jejich použitelnost (Usage) pokrývající standardní úkony, které chce zákazník v aplikaci dělat. Další oblastí je přidaná hodnota (Value), jejímž cílem je zvýšit frekvenci přihlašování do aplikace a nakonec přes aplikaci poskytnout i dodatečné služby (Profitability).

Všechna kritéria jsou jasně měřitelná a odrážejí jak efektivně, jednoduše, rychle a uživatelsky přívětivě, dokáže uživatel aplikací splnit svoje požadavky.

Kritéria mají svou vlastní metodologii a váhu v modelu. V každém kritériu může aplikace získat skóre 0 až 100. 0 znamená, že daná aplikace tuto funkci nemá, 100 naopak výkonnost na úrovni nejlepších aplikacích na světě. Následně vydefinujeme oblasti pro další rozvoj aplikace.

O BYZKIDS

O Byzkids

Byzkids je poradenská firma, která pomáhá velkým společnostem zvyšovat jejich výnosy a zákaznickou spokojenost se zaměřením na výkonnost digitálních kanálů, pricing a inovace produktů.

Máme za sebou přes 20 let zkušeností v různých odvětvích a více než 50 velkých projektů.

REFERENCE

Byzkids reference

NAŠI KLIENTI

Banky

Retail a B2B

Digitální služby

Retail a B2B, Banky, Digitální služby

Chcete si ověřit, jak se umístila Vaše aplikace?