TOP APP RATING

TOP APP Rating je řešení pro efektivní řízení hodnocení mobilních aplikací v Google Play a App Store.TOP APP RATING

TOP APP Rating je řešení pro efektivní řízení hodnocení mobilních aplikací v Google Play a App Store.

79 %

Klientů se dívá na rating a komentáře před stažením aplikace

4,5

4,5 hvězdičky je pomyslnou hranicí výborné mobilní aplikace

40 %

Uživatelů považuje rating za stejně nebo i více důvěryhodný než osobní doporučení

79 %

4,5

40 %

Klientů se dívá na rating a komentáře před stažením aplikace

4,5 hvězdičky je pomyslnou hranicí výborné mobilní aplikace

Uživatelů považuje rating za stejně nebo i více důvěryhodný než osobní doporučení

Chcete zvýšit a dlouhodobě udržet excelentní rating Vaší aplikace?

TOP APP Rating je řešení pro efektivní řízení hodnocení mobilních aplikací v Google Play a App Store.

Naše řešení je využíváno firmami jejichž mobilní aplikace mají nejlepší rating na trhu (bankovnictví, telco, e-commerce…) a vychází z legálních a etických strategií.

Řešení využívá strategie a metody řízení zpětné vazby a analýzy důvodů nespokojenosti uživatelů, tak aby klient získával od zákazníků pravidelnou zpětnou vazbu pomocí ratingu a komentářů. Součástí je i jednoduchý týdenní report, pomocí kterého klient dokáže rating mobilní aplikace průběžně efektivně řídit.

Chcete si ZDARMA vyzkoušet naše produkty?​

Chcete vědět, jak efektivně pracovat s ratingem Vaší mobilní aplikace? Zarezervujte si s námi nezávaznou konzultaci.

Srovnání ratingu

Směr šipek znázorňuje pohyb ratingu (1-5 hvězdičky) u jednotlivých aplikací v čase od října 2020 do ledna 2021. Červená šipka znázorňuje, že aplikace v průběhu sledovaného období klesla, zelená šipka naopak znázorňuje vzrůst ratingu aplikace ve sledovaném období.

Graf srovnání ratingu mobilních aplikací

Srovnání ratingu

Směr šipek znázorňuje pohyb ratingu (1 – 5 hvězdičky) u jednotlivých aplikací v čase od října 2020 do ledna 2021. Červená šipka znázorňuje, jak aplikace v průběhu sledovaného období klesla, zelená šipka naopak znázorňuje růst ratingu aplikace ve sledovaném období.

.

.

Graf srovnání ratingu mobilních aplikací

Důvody negativního hodnocení

Pravidelně sledujeme důvody negativního hodnocení aplikací na Google Play/App Store a následně je třídíme dle priority pro jejich vyřešení. Na ose y je znázorněn rating (1-5 hvězdičky) jednotlivých důvodů, na ose x je znázorněn podíl důvodu ku všem negativním komentářům. Z grafu je zřejmé, že jako první je potřeba odstranit důvody s prioritou jedna, na které si stěžuje největší množství zákazníků a udělují aplikaci nízký rating.

 
Důvody negativního ratingu

Důvody negativního hodnocení

Pravidelně sledujeme důvody negativního hodnocení aplikací na Google Play/App Store a následně je třídíme dle priority pro jejich vyřešení. Na ose y je znázorněn rating (1-5 hvězdičky) jednotlivých důvodů, na ose x je znázorněn podíl důvodu ku všem negativním komentářům. Z grafu je zřejmé, že jako první je potřeba odstranit důvody s prioritou jedna, na které si stěžuje největší množství zákazníků a udělují aplikaci nízký rating.

.

.

ÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACE

REFERENCE

Byzkids reference

NAŠI KLIENTI

Banky, Retail a B2B, Digitální služby

Banky

Retail a B2B

Digitální služby

Reference firmy Byzkids