TOP APP Audit

Standard pro hodnocení výkonnosti mobilních aplikací na českém a slovenském trhu.TOP APP Audit

Standard pro hodnocení výkonnosti mobilních aplikací na českém a slovenském trhu.

TOP APP Audit

TOP APP Audit je standardem pro měření výkonnosti mobilních aplikací na českém a slovenském trhu. Výsledkem je detailní analýza výkonnosti mobilní aplikace, která se skládá z téměř 40 kritérií rozdělených do oblastí Akvizice, Usage, Value a Profitabilita. Tyto oblasti pokrývají celý lifecycle zákazníka.

Chcete si ZDARMA vyzkoušet naše produkty?

Jak se měří?

Pomocí TOP APP Audit hodnotíme 4 části zákaznické cesty (Acquisition, Usage, Value a Profitability) v celkem 37 kritériích. Všechna kritéria jsou jasně měřitelná a odrážejí jak efektivně, jednoduše, rychle a  uživatelsky přívětivě, dokáže uživatel aplikací splnit svoje požadavky.

Zákaznická cesta začíná akvizicí (Acquisition) uživatele do mobilní aplikace, která by měla být pro zákazníka procesem snadným, pochopitelným a zároveň rychlým. Následují základní funkce a jejich použitelnost (Usage) pokrývající standardní úkony, které chce zákazník v aplikaci dělat. Další oblastí je přidaná hodnota (Value), jejímž cílem je zvýšit frekvenci přihlašování do aplikace a nakonec přes aplikaci poskytnout i dodatečné služby (Profitability).

Graf zobrazuje výkonnost aplikace ve 37 kritériích, uspořádaných podle lifecyclu zákazníka, od akvizice až po profitabilitu. Černá křivka ukazuje výkonnost aplikace v jednotlivých kritériích, šedá představuje nejlepší aplikaci na českém trhu v daném kritériu.

Kritéria mají svou vlastní metodologii a váhu v modelu. V každém kritériu může aplikace získat skóre 0 až 100. 0 znamená, že daná aplikace tuto funkci nemá, 100 naopak výkonnost na úrovni nejlepších aplikacích na světě. Quick hits a Big hits zobrazují doporučení pro rozvoj aplikace.

NAŠE PRÁCE

NAŠI KLIENTI

Retail a B2B, Banky, Digitální služby

Banky

Retail a B2B

Digitální služby

REFERENCE