TOP APP Audit

Standard pro hodnocení výkonnosti mobilních aplikací ve střední a východní Evropě.TOP APP Audit

Standard pro hodnocení výkonnosti mobilních aplikací ve střední a východní Evropě.

TOP APP Audit

TOP APP Audit je standardem pro měření výkonnosti mobilních aplikací napříč střední a východní Evropou. Výsledkem je detailní analýza výkonnosti mobilní aplikace a doporučení k rozvoji pro 4 stage digitální journey – Akvizice, Usage, Value a Profit. Každá stage se skládá z jednolitvých topiců, které obsahují konkrétní scénáře klientského chování v aplikaci.

Chcete si ZDARMA vyzkoušet naše produkty?

Jak se měří?

Pomocí TOP APP Auditu hodnotíme 4 stage digitální journey (Akvizice, Usage, Value a Profit) v celkem téměř 70 scénářích použití mobilních aplikací. Všechny scénáře jsou jasně měřitelné pomocí detailních kritérií a odrážejí jak efektivně, jednoduše, rychle a klientsky přívětivě, dokáže klient v aplikaci splnit svoje potřeby.

Digitální journey začíná akvizicí (Acquisition) klienta do mobilní aplikace, která by pro něj měla být procesem snadným, pochopitelným a zároveň rychlým. Následují základní funkce a jejich použitelnost (Usage) pokrývající standardní úkony, které chce klient v aplikaci dělat. Další oblastí je přidaná hodnota (Value), jejímž cílem je zvýšit frekvenci přihlašování do aplikace a nakonec přes aplikaci poskytnout dodatečné služby a snížit náklady na obsluhu klientů (Profit).

Graf zobrazuje výkonnost aplikace v 18 topicích, uspořádaných dle digitální journey, od akvizice až po profit. Výkonnost v každém topicu je dána výkonností v jednotlivých scénářích, které topic obsahuje. V grafu je tato situace ukázána pro topic 5. Payments, který se skládá ze 4 scénářů: Money Transfer, Standing orders, QR payment a Request Payment.

Každý scénář má vlastní kritéria hodnocení a váhu v modelu. V každém scénáři může aplikace na základě hodnocených kritérií získat skóre 0 až 100. 0 znamená, že daná aplikace tuto funkci nemá, 100 naopak výkonnost na úrovni nejlepších aplikacích na světě.

Strategie TOP 4 zachycuje TOP doporučení k rozvoji apllikace v celé digitální journey, tedy v Akvizici, Usage, Value a Profit.

NAŠE PRÁCE

NAŠI KLIENTI

Retail a B2B, Banky, Digitální služby

Banky

Retail a B2B

Digitální služby

REFERENCE

Byzkids reference