TOP APP Audit

Standard pro hodnocení výkonnosti mobilních aplikací na českém a slovenském trhu.TOP APP Audit

Standard pro hodnocení výkonnosti mobilních aplikací na českém a slovenském trhu.

TOP APP Audit

TOP APP Audit je standardem pro měření výkonnosti mobilních aplikací na českém a slovenském trhu. Výsledkem je detailní analýza výkonnosti mobilní aplikace, která se skládá z téměř 40 kritérií rozdělených do oblastí Akvizice, Usage, Value a Profitabilita. Tyto oblasti pokrývají celý životní cyklus zákazníka.

Chcete si ZDARMA vyzkoušet naše produkty?

Jak se měří?

Pomocí TOP APP Audit hodnotíme 4 oblasti zákaznické cesty (Acquisition, Usage, Value a Profitability) v celkem 40 kritériích. Všechna kritéria jsou jasně měřitelná a odrážejí jak efektivně, jednoduše, rychle a  uživatelsky přívětivě, dokáže uživatel aplikací splnit svoje požadavky.

Zákaznická cesta začíná akvizicí (Acquisition) uživatele do mobilní aplikace, která by měla být pro zákazníka procesem snadným, pochopitelným a zároveň rychlým. Následují základní funkce a jejich použitelnost (Usage) pokrývající standardní úkony, které chce zákazník v aplikaci dělat. Další oblastí je přidaná hodnota (Value), jejímž cílem je zvýšit frekvenci přihlašování do aplikace a nakonec přes aplikaci poskytnout i dodatečné služby (Profitability).

Graf srovnání výkonnosti mobilní aplikace pomocí TOP APP Auditu

Graf zobrazuje výkonnost aplikace ve 40 kritériích, uspořádaných podle životního cyklu zákazníka, od akvizice až po profitabilitu. Černá křivka ukazuje výkonnost aplikace v jednotlivých kritériích, šedá představuje nejlepší aplikaci na trhu v daném kritériu.

Kritéria mají svou vlastní metodologii a váhu v modelu. V každém kritériu může aplikace získat skóre 0 až 100. 0 znamená, že daná aplikace tuto funkci nemá, 100 naopak výkonnost na úrovni nejlepších aplikacích na světě. Quick hits a Big hits zobrazují doporučení pro rozvoj aplikace.

NAŠE PRÁCE

NAŠI KLIENTI

Retail a B2B, Banky, Digitální služby

Banky

Retail a B2B

Digitální služby

Reference firmy Byzkids

REFERENCE

Byzkids reference