FAQ

Z našich dlouholetých zkušeností v digitálních kanálech i ze zákaznických výzkumů vyplývá, že mobilní telefon a tím pádem mobilní aplikace se každoročně stává víc a víc preferovanou variantou zákazníků pro každodenní komunikaci se společnostmi. Je to kanál, který je stále při ruce, pohodlný, intuitivní a poskytuje oboustrannou komunikaci. Z toho důvodu je TOP APP Award zaměřena na výkonnost a ocenění mobilních aplikací společností, protože ty jsou v současné době výkladní skříní každé společnosti, tak jako to byly v devadesátých letech pobočky.

Hodnocení na Google Play nebo Appstore znají všichni, ale jak hodnocení přes 4,5 hvězdičky, které je dle zákaznických výzkumů pomyslnou hranicí pro výbornou aplikaci, dosáhnout? Pomocí TOP APP Indexu, protože pro to, aby byla aplikace dobře hodnocená, musí také dobře fungovat a obsahovat funkcionality, které jsou důležité pro zákazníky. Na grafu níže můžete vidět silnou korelaci mezi reálnou výkonností aplikace (skóre TOP APP Index) a vnímanou výkonností aplikace (hodnocení od zákazníků ve storech). Pomocí detailních výsledků TOP APP Indexu odhalíte všechny nedostatky, které mohou snižovat hodnocení vaší aplikace a po jejich implementaci se můžete začít pohybovat v grafu doprava nahoru.

TOP APP Index je benchmarking, který je zdrojem pro nezávislé ocenění TOP APP Award. Pomocí TOP APP Indexu srovnáváme výkonnost aplikací s nejlepšími hráči ve světě, a tak je dokážeme seřadit od nejlepších po nejhorší. Pravidelně procházíme více než 700 mobilních aplikací od nejúspěšnějších hráčů na digitálním trhu a porovnáváme je s hodnocenými aplikacemi. Následně tvoříme pořadí na českém a slovenském trhu a na to navázané strategie rozvoje mobilních aplikací pro klienty.

Detailní výsledky pro každou společnost máme k dispozici a aktualizujeme je každé čtvrtletí. Následně je poskytujeme našim klientům TOP APP Indexu. Pokud vás zajímá postavení vaší aplikace a doporučení na její rozvoj napište nám e-mail na topapp@byzkids.com a domluvíme se. 

Každé kritérium v indexu má stanovenou váhu na základě pravidelného každoročního uživatelského výzkumu prováděného na uživatelích a neuživatelích mobilních aplikací hodnocených firem. Na základě důležitosti jednotlivých kritérií pro zákazníky jsou následně stanoveny váhy každého kritéria.

Příkladem může být platba v aplikaci, u které hodnotíme jednoduchost procesu. Čím jednodušší je pro uživatele platbu provést, tím lepší hodnocení aplikace získává. Jednoduchost měříme počtem potřebných “tapů” na display telefonu k provedení platby. V současné době nejlepší společnost na českém a slovenském trhu dokáže zprocesovat platbu na 8 kliků a zároveň obsahuje prvky, které celý proces zpřehlední a ten je tak pro uživatele příjemnější.

Pokud chcete využít výsledky pro marketingové účely, napište nám, prosím, e-mail na topapp@byzkids.com a domluvíme se na všech detailech.

Bankovnictví má na českém i slovenském trhu velký počet společností a dává tak smysl sestavit žebříčky odděleně. Naproti tomu v telekomunikaci jsou na každém trhu pouze 4 relevantní společnosti. Z tohoto důvodu je žebříček sestaven dohromady, aby byla zaručena větší kompetitivnost.